Kolokwium z Prawa podatkowego dla studentów niestacjonarnego Prawa w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla grup zajęciowych Bartosza Kubista.