Kolokwium końcowe dla studentów prawa zaocznego z przedmiotu Prawo Samorządu Terytorialnego.