Kolokwium zaliczeniowe z Prawa Samorządu Terytorialnego składać się będzie z 40 pytań, jednokrotnego wyboru.