Ćwiczenia z przedmiotu Prawo konstytucyjne dla studentów studiów stacjonarnych kierunku administracja  (grupa 4) w roku akademickim 2020/2021.