Kurs Prawo wykroczeń/Prawo/Studia Stacjonarne  ma służyć jako narzędzie weryfikacji wiedzy studentów z zakresu prawa wykroczeń na kierunku Prawo. W ramach kursu zostaną przeprowadzone testy z tego przedmiotu zarówno na potrzeby egzaminu przedterminowego, egzaminu w pierwszym terminie oraz egzaminu poprawkowego.