Celem zajęć jest przybliżenie zasad prawa spółdzielczego i sposobu funkcjonowania spółdzielni w prawie polskim i europejskim. W trakcie konwersatorium zostaną omówione zarówno zagadnienia historyczne związane z rozwojem spółdzielczości, jak i kwestie dotyczące kompetencji i zakresu działania organów spółdzielni, wzruszania i zaskarżania uchwał tychże organów oraz członkostwa i treść tego stosunku w spółdzielniach.