Kurs ćwiczeń prawa karnego dla studentów grup 2, 4, 5 II roku prawa stacjonarnego oraz dla grupy 6 II roku prawa niestacjonarnego, prowadzony przez dra M. Grudeckiego.