Ćwiczenia z przedmiotu Prawo konstytucyjne 

Zajęcia dla grupy 4, 5, 6 studentów prawa studiów niestacjonarnych 

semestr letni 2020/2021

Kod kursu z USOS: W5-PR-NM-PKON.2