Kolokwium z Prawa podatkowego dla studentów stacjonarnego Prawa oraz stacjonarnej Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dla grup zajęciowych Bartosza Kubista.