Kurs Egzamin/Ustrój Organów Ochrony Prawnej/Prawo Niestacjonarne/Katarzyna Sychta jest przeznaczony dla studentów kierunku Prawo Niestacjonarne. W jego ramach odbędzie się test egzaminacyjny będący postawą zaliczenia przedmiotu oraz uzyskania oceny końcowej modułu Ustrój Organów Ochrony Prawnej.