Kurs Egzamin/Modele postępowania w sprawach o przestępstwa/Administracja Stacjonarna/Katarzyna Sychta jest przeznaczony dla studentów kierunku Administracja Stacjonarna. W jego ramach odbędzie się test egzaminacyjny będący postawą zaliczenia przedmiotu oraz uzyskania oceny końcowej modułu Modele postępowania w sprawach o przestępstwa.