Kurs dla studentów administracji stacjonarnej i niestacjonarnej, którzy w roku akademickim 2021/2022 odbywają w ćwiczenia z podstaw prawa karnego i prawa wykroczeń u dra M. Grudeckiego.