Celem zajęć jest przybliżenie podmiotowej reorganizacji spółek w prawie polskim i europejskim. W trakcie konwersatorium zostaną omówione zarówno zagadnienia historyczne związane z rozwojem regulacji dotyczących łączenia się spółek, podziału, jak i przekształcania spółek. Ponadto, przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kompetencji i zakresu działania poszczególnych  organów spółek w trakcie procedury łączenia, podziału bądź przekształcania oraz problematyka wzruszania i zaskarżania uchwał reorganizacyjnych.

Podczas zajęć student będzie mieć za zadanie przygotowanie szeregu projektów opinii prawnych, pozwów bądź rozwiązań odnoszących się do podanych przez prowadzącego kazusów z zakresu połączeń, podziałów i przekształceń spółek.