Kurs z Procedury karnej dla studentów, którzy w roku akademickim 21/22 uczęszczają na ćwiczenia z KPK prowadzone przez lek. mgr M. Burdzika (środy, godz. 17:15-18:45).