Kurs Ćwiczenia/Proces karny/gr 4/Prawo niestacjonarne/Katarzyna Sychta ma służyć jako narzędzie do udostępniania i sprawdzania testów, ćwiczeń i zadań z przedmiotu Postępowanie karne. Ćwiczenia i zadania o charakterze praktycznym mają stanowić swoiste podsumowanie wiedzy nabytej na zajęciach, okazję do jej utrwalenia, jednocześnie zaś będą przygotowywały do kolokwium zaliczeniowego.