Kurs Zaliczenie/Prawo/wykroczeń/Studia Stacjonarne ma służyć jako narzędzie weryfikacji wiedzy studentów z zakresu prawa wykroczeń na kierunku Prawo. W ramach kursu zostaną przeprowadzone testy z materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń zarówno na potrzeby egzaminu  w pierwszym terminie, jak i zaliczenia poprawkowego.