Kurs Podstawy procesu karnego/Administracja stacjonarna/Katarzyna Sychta ma służyć jako narzędzie do udostępniania i sprawdzania testów, ćwiczeń i zadań z przedmiotu Postępowanie karne. Ćwiczenia i zadania o charakterze praktycznym mają umożliwić nabycie umiejętności i kompetencji rozwiązywania kazusów czy też stosowania w konkretnych sytuacjach poszczególnych instytucji procesowych.