Kurs kurator sądowy w polskim wymiarze sprawiedliwości/Administracja Stacjonarna jest przeznaczony dla studentów kierunku Administracja Stacjonarna. W jego ramach odbędzie się test przygotowujący studentów do egzaminu z tego przedmiotu oraz uzyskania oceny końcowej modułu Kurator sądowy w polskim wymiarze sprawiedliwości.