Kolokwium z Prawa podatkowego dla studentów stacjonarnego Prawa oraz stacjonarnej Administracji w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dla grup zajęciowych Bartosza Kubista.