Konkurs z prawa podatkowego, test jednokrotnego wyboru, 50 pytań, konkurs udostępniony studentom jednorazowo w dniu 31.05.2022 r.