Materiały pomocnicze przedmiotu "Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji międzykulturowej" dla studentów Szkoły Zarządzania UŚ.

ćwiczenia z przedmiotu "Zaawansowana analiza danych" dla kierunku Psychologia