Materiały dla studentów Fakultetu 6. Projektowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych.

Materiały dla studentów uczestniczących w fakultecie "Podstawy Neuropsychologii Klinicznej"

Kurs Psychologiczna Praca z Filmem zawiera zbiór materiałów dla studentów czwartego roku uczęszczających na fakultet F2 w trybie dziennym.

Kurs jest fakultatywny dla studentów psychologii wszystkich specjalizacji. Przedstawia zagadnienia związane z kreowaniem własnego wizerunku zawodowego w roli psychologa z perspektywy etykiety biznesu.

Materiały dla fakultetu Psychologia Muzyki

Materiały dla fakultetu Psychologia Muzyki