Materiały dla uczestników kursu "Jakość pracy a jakość życia".

Materiały dla uczestników kursu  "Zarządzanie relacjami społecznymi".

Materiały dla uczestników kursu "Analiza pracy i modele kompetencyjne".

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami i koncepcjami współczesnej psychologii pracy i organizacji, które wyjaśniają zachowania organizacyjne i postawy wobec pracy.

Kurs jest adresowany do studentów II roku kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera materiały dodatkowe do zajęć.

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedstawia zagadnienia wykorzystania technologii w procesach zarządzania ludźmi w organizacjach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami i koncepcjami współczesnej psychologii pracy i organizacji, które wyjaśniają zachowania organizacyjne i postawy wobec pracy.

Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia niestacjonarne.


Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia stacjonarne.