Materiały dydaktyczne z przedmiotu Kultura Organizacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych.

Materiały dydaktyczne z przedmiotu Kultura Organizacyjna dla studentów studiów stacjonarnych.

Materiały dydaktyczne dla studentów kursu Derekrutacja i outplacement.

Materiały dydaktyczne dla studentów kursu Coaching w organizacji.

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku ZZL. Zawiera materiały pomocnicze do zajęć z modułu Szkolenia.

Kurs jest adresowany do studentów II roku kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Zawiera materiały dodatkowe do zajęć.

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedstawia zagadnienia wykorzystania technologii w procesach zarządzania ludźmi w organizacjach.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami i koncepcjami współczesnej psychologii pracy i organizacji, które wyjaśniają zachowania organizacyjne i postawy wobec pracy.

Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia niestacjonarne.


Materiały pomocnicze dla słuchaczy zajęć "Technologia informacyjna", kierunek ZZL, studia stacjonarne.