Moduł Podstawy i metodyka zajęć technicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przygotowuje studenta do podjęcia w działalności pedagogicznej zagadnień dotyczących wychowania przez pracę, kształcenia politechnicznego i orientacji zawodowej. Student przygotowujący się do działalności pedagogicznej nabywa umiejętności planowania i organizowania pracy, poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa, osiąga podstawowy poziom orientacji ogólnotechnicznej, rozpoznaje różne materiały i dobiera je do prac wytwórczych, uzyskuje przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć z uwypukleniem treści technicznych.