Wykorzystanie robotów LEGO education na zajęciach w szkole podstawowej (Projekt: Power 3.5 Jeden Uniwersytet - wiele możliwości. Program zintegrowany)