Zajęcia mają na celu zapoznanie ze specyfiką społeczno-kulturową społeczności zamieszkujących europejskie miasta podzielone granicą państwową ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wielokulturowości tych ośrodków.

Student poznaje wybrane podejścia metodologiczne i teoretyczne znajdujące zastosowanie w badaniu tej kategorii miast.

Wielokulturowy charakter europejskich miast podzielonych granicą jest analizowany  na przykładzie wybranych ośrodków ze szczególnym uwzględnieniem Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Przebieg studiów etnologicznych w Cieszynie stwarza studentom możliwość skonfrontowania idei i praktyki „dwumiejskości” oraz oceny transgranicznych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w celu integracji wielokulturowych społeczności „dwumiejskich”.

Celem zajęć będzie rozpatrzenie konsekwencji bezpośredniej styczności miast, które niegdyś stanowiły jedną całość, a obecnie przynależą do odrębnych organizmów państwowych, udział w transgranicznych  przedsięwzięciach „dwumiejskich” na terenie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz przeprowadzenie badań terenowych ukazujących stosunek mieszkańców do wybranych aspektów wielokulturowego charakteru cieszyńskiego „dwumieścia”.