Materiały dodatkowe i zadania dla grupy ćwiczeniowej.