Pozyskanie wiedzy na temat cyfrowej obróbki sygnału dźwiękowego czy też sygnału dźwiękowego w domenie cyfrowej - przekazanie wiedzy niezbędnej dla samodzielnej, pełnej i świadomej obróbki sygnału dźwiękowego ze szczególnym uwzględnieniem warstwy muzycznej - uruchomienie procesów intelektualnych, percepcyjnych oraz twórczych, prowadzących do skutecznego zastosowania wielu aspektów cyfrowej obróbki dźwięku w samodzielnej realizacji własnych koncepcji twórczych. Wykształcenie umiejętności analitycznego słuchania oraz krytycznej interpretacji i oceny zauważanych cech w słuchanym materiale dźwiękowym. Zajęcia rozwijają wrażliwość na zmiany barwy dźwięku oraz doskonalą umiejętność zapamiętywania i opisywania barwy. Poznanie zależności elementarnych cech wrażenia słuchowego od fizycznych cech dźwięku. Zapoznanie z podstawowymi zjawiskami psychofizycznymi wpływającymi na percepcję dźwięku. Wykształcenie umiejętności słuchowej oceny jakości dźwięku.