Kurs umożliwia poznać funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako podstawy jego ochrony i zachowania zasobów dla przyszłych pokoleń, ujęcie systemowe środowiska. Rozpoczynając od identyfikacji ekosystemów i usług świadczonych przez człowieka wprowadzane są zagadnienia dotyczące różnorodności biologicznej i jej znaczenia dla funkcjonowania ekosystemów. Prezentowane są podstawy gospodarowania zasobami przyrody oraz prezentowane przykłady bezpośredniego i pośredniego przekształcenia elementów środowiska oraz problem globalnych zmian i ich skutków dla przyrody jako środowiska życia organizmów żywych, w tym człowieka. W ramach kursu wskazane zostały aplikowane metody - w tym oparte o procesy naturalnie zachodzące w przyrodzie - naprawy szkód powstałych lub powstających w środowisku i przykłady odnowy obszarów zdegradowanych. Ważnym elementem kursu jest ujęcie historycznego użytkowania ekosystemów w aspekcie analizy potrzeb w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Treści prezentowane w ramach kursu pozwalają na rozwinięcie praktycznych umiejętności z zakresu ochrony środowiska w oparciu o wiedzę merytoryczną z obszaru ekologii i funkcjonowania ekosystemów.