Zajęcia w ramach modułu ekoturystyka mają wykształcić zdolność zdefiniowania formy turystyki, jaką jest ekoturystyka, oraz wskazać jej cechy charakterystyczne, do których należy odpowiedzialne podróżowanie, które chroni środowisko oraz poprawia standard życia lokalnych mieszkańców. W ramach modułu student pozna przykłady działań wiążących turystykę z ekologią, zachowaniem lokalnej kultury i rozwojem społeczności lokalnych, a także projektów promujących ekoturystykę na świecie. W ramach modułu student zaplanuje własny projekt turystyczny zgodny z założeniami ekoturystyki (np. szlak turystyczny, infrastrukturę ekoturystyczną, muzeum natura-tradycja-smak) lub kampanię promującą istniejące projekty.