Kurs „Podstawy edukacji matematycznej dzieci” skierowany jest do studentów realizujących następujące przedmioty: Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych, Podstawy i metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz Podstawy i metodyka edukacji matematycznej. Kurs obejmuje treści zawarte w sylabusach wymienionych przedmiotów.