Kurs prezentuje techniki tworzenia projektów w środowisku wirtualnej rzeczywistości.