Celem kursu jest wzbogacenie umiejętności studentów z zakresu projektowania gier, zaś w wymiarze bardziej szczegółowym przekazanie wiedzy dotyczącej praktyk i konwencji prowadzenia dokumentacji projektu gry oraz projektowania mechaniki gier.