Kurs „Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej 21/22” skierowany jest do studentów realizujących następujące przedmioty: Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej, Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Kurs obejmuje treści zawarte w sylabusach wymienionych przedmiotów.