Kurs Dizajn a środowisko ma w założeniu zaznajomić słuchaczy z pogłębioną wiedzą o projektowaniu/wzornictwie/dizajnie jako dziedzinie nastawionej na rozwiązywanie prob­lemów wynikających z realnych potrzeb różnych grup społecznych, i w sposób kompleksowy, wpływający na jakość ich życia. Zajęcia pozwalają pozyskać wiedzę o kierunkach projektowania, zwłaszcza tych koncentrujących się na relacjach człowiek-środowisko, kultura-natura. Umożliwia to poznanie trendów projektowania, które kładą nacisk nie tylko na wizualne, ale również na ekologiczne i społeczne aspekty tworzonych produktów. Działanie takie uświadamia konsumentom głębokie relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym, a w konsekwencji - konieczność jego ochrony.

Realizacja kursu przynosi studentom  umiejętności wskazania roli dizajnu w kształtowaniu współczesnej kultury materialnej oraz jego wpływu na zahamowanie degradacji środowiska przyrodniczego i budowania postaw ekologicznych.