Materiały do zajęć z przedmiotu Systemy dźwięku przestrzennego, prowadzonego na kierunku Muzyka w multimediach, na studiach II stopnia.