Kurs „Metodyka edukacji matematycznej_3_23/24Z” skierowany jest do studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (trzeci rok jednolitych studiów magisterskich), realizujących przedmiot:  Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej.