Antropologia jedzenia ma za zadanie uświadomić studentowi złożoność problemów związanych z rolą jedzenia w kulturze, w szczególności mając na uwadze fakt, iż we wszystkich społeczeństwach mamy do czynienia z tzw. Foodways,  czyli sposobami odczuwania, zachowywania się, myślenia w odniesieniu do żywności typowymi dla danej kultury. Moduł ma na celu umożliwić studentom podejmowanie refleksji antropologicznej nad doniosłością konsumpcji pokarmów w czasie i w przestrzeni