Celem kursu jest:

zapoznanie studentów z ideą zrównoważonego rozwoju, przedstawienie strategii i zasad zrównoważonego rozwoju jako elementu subdyscypliny antropologicznej oraz wykazanie, że zasada to stanowi  podstawę funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

wyjaśnienie na czym polega gospodarowanie zasobami przyrody w ujęciu zrównoważonego rozwoju oraz jakie są główne zagrożenia cywilizacyjne oraz ich społeczny i kulturowy kontekst.

przedstawienie podstaw  prawnych wytycznych, ekonomicznych uwarunkowań, a przede wszystkim społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju, jako podstawowego  instrumentu i systemu ochrony i zarządzania środowiskiem.