Antropologia polityki i ekonomii zakłada zapoznanie studenta z wzajemnym wpływem pomiędzy sferą polityki, ekonomii i kultury. Polityka jest tu rozumiana szeroko jako rodzaj praktyki społecznej nastawiony na zarządzanie i kształtowanie rzeczywistości społecznej i kulturowej. Ponadto kurs zapoznaje studenta z podstawowymi pojęciami ekonomii i polityki oraz analizuje historyczny rozwój obu dziedzin. Ważnym elementem kursu jest pokazanie historycznej perspektywy polityki jako konsekwencji sporów ekonomicznych przejawiających się w regulacjach prawnych i modelach kształtowania życia społecznego (narodziny kapitalizmu przemysłowego, ruchy antykapitalistyczne, dwudziestowieczne projekty reformatorskie: kynesianizm, ordoliberalizm, kształtowanie gospodarki postindustrialnej). Polityka oznacza tutaj zatem szeroko rozumianą podstawę, wykształconą w historycznym ruchu, w jakiej człowiek funkcjonuje, a której analiza z konieczności zakłada uwzględnienie podejścia ekonomicznego, socjologicznego, oraz krytycznego. Student zapoznaje się ze współczesnymi teoriami polityki, polityczności, z koncepcjami krytycznymi, oraz z szeroko rozumianą ekonomią polityczną, w bezpośrednim odniesieniu do teorii antropologicznej i etnograficznej. Poznaje w jaki sposób należy analizować konkretne zjawiska i jednostki etnograficzne osadzając je w szerokim kontekście polityki, kultury i ekonomii. Student ma wiedzę o ruchach społecznych, ideologiach, oraz sposobach politycznego kształtowania rzeczywistości kulturowo-społecznej