Tematem zajęć są relacje między warunkami ekologicznymi i kulturą społeczeństw żyjących nad Nilem w Sudanie Północnym  w kontekście gospodarki, układów społecznych, wierzeń czy konsumpcji.  Prezentowany materiał pochodzi z badań terenowych między III a IV kataraktą, przeprowadzonych w latach 2000-2004.  Poruszona jest także kwestia oddziaływań na sferę kultury zmian modernizacyjnych podejmowanych na tym obszarze przez władze współczesnego Sudanu (jeziora zaporowe, rozwój infrastruktury komunikacyjnej, elektryfikacja, telefonia komórkowa).