Program kursu ma na celu przedstawienie studentom metodyki zagospodarowywania obszarów postindustrialnych na potrzeby turystyki i rekreacji oraz lecznictwa na terenie Polski. Głębokie przemiany ustrojowe w naszym kraju na przełomie lat 80./90. XX w. pociągnęły za sobą bowiem szeroką restrukturyzację gospodarki narodowej, w ramach czego, nastąpił upadek przemysłu ciężkiego. Szczególnie znalazło to swoje odzwierciedlenie w zaprzestaniu w ogromnej mierze eksploatacji węgla kamiennego na Śląsku, a także produkcji włókienniczej na Ziemi Łódzkiej i wielu innych surowców na pozostałym obszarze Polski. Wobec zaistniałej sytuacji, władze samorządowe, na przestrzeni minionych ponad dwudziestu lat, w ramach pozyskania funduszy na rozwój poszczególnych miast, podjęły decyzję o przynajmniej częściowym udostępnieniu licznych dawnych kopalń podziemnych do zwiedzania, wraz z pokazaniem urządzeń stosowanych w procesie wydobywczym oraz wielu innych przeważnie też aktualnie nieczynnych zakładów przemysłowych. Znaczna część dawnych obiektów industrialnych została aktualnie zaadaptowana do celów turystyczno - rekreacyjnych i zdrowotnych oraz kulturalnych. Również wiele do dzisiaj funkcjonujących zakładów produkcyjnych oferuje turystom możliwość obejrzenia całego procesu wytwarzania danego artykułu. Generalnie biorąc, przewodnią myślą kursu jest zaprezentowanie rozwoju turystyki przemysłowej i poprzemysłowej. Oprócz powyższego, należy wspomnieć, że znaczna część wyrobisk odkrywkowych poeksploatacyjnych została przekształcona w kąpieliska lub rezerwaty leśne, a dawne hałdy odpadów przemysłowych - w stoki narciarskie, które to operacje także przynoszą samorządom duże zyski.