Student zapozna się z różnorodnymi technikami rejestracji i przetwarzania dźwięku. Zdobędzie praktyczną umiejętność dobierania technik przetwarzania głosu na potrzeby kreacji postaci w grach oraz montażu nagrań tekstów dialogowych. Nauczy się współpracować w grupie, pracując nad tekstem mówionym w grach.