przedmioty nie pasujące do innych kategorii

Moduł pozwala nabyć podstawową wiedzę o specyfice teologii: jej przedmiocie, źródłach, metodach. Daje pierwszą orientację w specyfice dyscyplin teologicznych i ich podstawowej terminologii. Na podstawowym poziomie wyjaśnia też związek teologii z innymi dziedzinami wiedzy. Student powinien zdobyć podstawowe umiejętności, umożliwiające mu zgłębianie szczegółowych dyscyplin teologicznych: posługiwania się źródłami teologicznymi, rozróżniania metod stosowanych w teologii, a tym samym także wskazania na specyfikę tej dziedziny.

Materiały pomocnicze do kursu łaciny kościelnej.