Materiały dla roku IV teologii jednolitych studiów stacjonarnych w semestrze letnim 

Materiały do ćwiczeń z liturgii godzin dla roku III.

Materiały do ćwiczeń z liturgiki - sakramentów i sakramentaliów dla roku V stacjonarnych studiów magisterskich