Kurs zawiera materiały pomocnicze oraz testy on-line dla modułu "Historia Kościoła", SPTK 2023/24.

Historyczne ujęcie tematu stosunku Kościoła i państwa do zagadnienia rodziny  w starożytności

Ćwiczenia z historii Kościoła (starożytność, średniowiecze) dla studentów studiów niestacjonarnych WTL UŚ.


Celem zaproponowanych ćwiczeń jest refleksja nad 10-cioma wiekami Średniowiecza. Jest to okres bardzo skomplikowany gdyż nakładają się różne zagadnienia natury religijnej, kulturowej. Ażeby zrozumieć Średniowiecze (Średnie wieki) trzeba wieloaspektowo przyjrzeć się wydarzeniom jakie miały miejsce w tym okresie. Trzeba więc prześledzić i plusy i minusy Średniowiecza i odczytać tą "złotą nitkę" zbawienia przewijającą się przez blaski i cienie tego okresu. Stąd nieocenioną pomocą będą dokumenty Soborów tego okresu. Do każdego zagadnienia podawane są wydawnictwa źródłowe oraz literatura przedmiotu, szczególnie "Encyklopedia Średniowiecza".