Kurs zawiera materiały i testy on-line z ćwiczeń z patrologii dla studiów stacjonarnych.

Kurs zawiera materiały i testy on-line dla studentów teologii niestacjonarnej, semestr zimowy, rok akad. 2020/21.

Patrologia - okres drugi (325 – 451), tzw. ponicejski

Ówczesne teksty literatury patrystycznej charakteryzują wielkie dyskusje trynitarno-chrystologiczne, polemiki z manichejczykami, donatystami, pelagianami oraz rozwój historiografii i literatury monastycznej...