Moduł Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej ma zapoznać studenta ze współczesnymi, aktualnymi oraz wybranymi zagadnieniami teologicznofundamentalnymi. Dzięki temu student powinien uzyskać pogłębione zrozumienie problematyki sensu (wiarygodności) chrześcijaństwa i Kościoła dla współczesnego człowieka. Podjęcie tych kwestii ma prowadzić do pogłębienia umiejętności uzasadniania potrzeby chrześcijaństwa i Kościoła w procesie odkrywania tożsamości człowieka