Moduł Wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej ma zapoznać studenta ze współczesnymi, aktualnymi oraz wybranymi zagadnieniami teologicznofundamentalnymi. Dzięki temu student powinien uzyskać pogłębione zrozumienie problematyki sensu (wiarygodności) chrześcijaństwa i Kościoła dla współczesnego człowieka. Podjęcie tych kwestii ma prowadzić do pogłębienia umiejętności uzasadniania potrzeby chrześcijaństwa i Kościoła w procesie odkrywania tożsamości człowieka

Celem zajęć jest ukazanie wiarygodności Kościoła. Podjęcie zagadnień eklezjologicznych (ukazywanych w organicznym związku z chrystologią, a także przedstawianych w perspektywie patrylogii i pneumatologii) jest niezbędne do zrozumienia i realizacji objawionej tożsamości człowieka.