Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi teologii duchowości. Tematy te będą analizowane w oparciu o teksty źródłowe.