Strefa informacyjno-kontaktowa dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich specjalności teologii roku I(inauguracja w 2010 r.)